Zawiadomienie

Inspekcja weterynaryjna – zawiadominie znajdziesz tutaj:

Instrukcja postępowania – ASF

Wewnętrzna instrukcja postępowania myśliwych podczas odstrzału dzików w strefach objętych restrykcjami w związku z ASF. Instrukcja ASF pod tym linkiem:

Padły dzik – wytyczne

Wytyczne dotyczące postępowania w przypadku znalezienia padłego dzika www.lublin.uw.gov.pl

Rozporządzenie ministra

Rozporządzenie nr 2 PLW w Chełmie z dnia 23.08.2017 r. Dz.U woj. lubelskiego poz..3407 edziennik.lublin.uw.gov.pl

Zwalczanie ASF

Rozporządzenie nr 5 Wojewody Lubelskiego z dnia 10.08.2017 r. w sprawie zwalczania ASF. Dz. U Woj. Lubelskiego  z dnia 10.08.2017 […]

Choroby zakaźne

Ustawa z dnia 23.09.2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt. Dz.U z dnia 3.10.2016 […]

Odstrzał dzików

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 16.12.2016 r. w sprawie wysokości ryczałtu za wykonanie odstrzału sanitarnego dzików. Dz.U z dnia 28.12.2016 […]

Decyzja Komisji

Decyzja wykonawcza Komisji (UE) nr 2017/1521 z dnia 1.09.2017   http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32017D1521

ASF w Polsce

Tytuł „ ASF w Polsce” mapa, obszary objęte restrykcjami, ogniska, przypadki. https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce