Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1036 z dnia 19 lipca 2018 r. zmieniająca załącznik do decyzji wykonawczej 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich, znajdziesz pod linkiem poniżej:

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2018/1036