Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie informuje, że zwołał Okręgowy Zjazd Delegatów na dzień 1 września 2018 roku