W tym roku Okręgowe obchody dnia św. Huberta został zorganizowane w Urszulinie w sobotę 17 listopada b.r. Organizatorami tegorocznego święta myśliwych okręgu chełmskiego były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu włodawskiego tj.: KŁ nr 48 „Ponowa” we Włodawie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie. Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Kościele parafialnym p.w. Chrystusa Miłosiernego w Urszulinie. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, pocztów sztandarowych i sygnalistów, w intencji myśliwych okręgu i „wszystkich tych co odeszli na wieczne łowy” odprawiał ks. Mariusz Śniadkowski wspólnie z ks. Marianem Franczukiem. Myśliwi ofiarowali ornat z wizerunkiem św. Huberta i dary lasu.

Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Zajeździe Drob. Wśród zaproszonych gości miedzy innymi: w imieniu Starosty Włodawskiego- Adam Panasiuk, Wójt Gminy Urszulin Tomasz Antoniuk, okręg bialski PZŁ reprezentował- Roman Laszuk. W imieniu administracji LP Nadleśniczy Nadleśnictwa Włodawa Andrzej Kozak, w imieniu Nadleśniczego Nadleśnictwa Parczew – Andrzej Wołkowicz, w imieniu Dyrektora PPN w Urszulinie- Robert Zacharski. Władze Zrzeszenia reprezentowali: Ryszard Gierliński i Mariusz Michalczuk. W trakcie części oficjalnej szczególnie zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie- Medal św. Huberta otrzymał: Krzysztof Pączek i Mirosław Sawicki, „Złom” otrzymał Józef Pituch, Srebrny Medal Zasługi Łowieckie otrzymał Dariusz Filipczak. Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska.