W tym roku w Dniu Święta Niepodległości został zorganizowany już po raz XIII Okręgowy dzień św. Huberta. Organizatorami tegorocznego święta myśliwych okręgu chełmskiego były macierzyste koła łowieckie z terenu powiatu chełmskiego tj: KŁ nr 4 „Sokół” w Rejowcu, KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, WKŁ nr 163 „Orlik” w Chełmie i Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie.

Uroczystości zainaugurowano mszą św. w Kościele św. Matki Teresy z Kalkuty ul. Kochanowskiego. Mszę św. z udziałem licznie zgromadzonych myśliwych i ich rodzin, czternastu pocztów sztandarowych i sygnalisty, w intencji myśliwych okręgu i „wszystkich tych co odeszli na wieczne łowy” odprawiał ks. biskup Ryszard Karpiński, w asyście ks. Dariusza Tkaczyka, ks. Witolda Macha i ks. Franciszka Kamińskiego. Myśliwi ofiarowali dary lasu.

Część oficjalną Okręgowego dnia św. Huberta zorganizowano w Restauracji EDELS. Wśród zaproszonych gości: Poseł RP Piotr Olszówka, Senator RP Prof. Józef Zając, Prorektor PWSZ w Chełmie dr Beata Fałda, Marcin Łopacki- Urząd Marszałkowski, Powiatowy Lekarz Weterynarii- Agnieszka Lis, Komendant PSP w Chełmie- Zbigniew Raźniewski, Burmistrzowie: Tadeusz Górki i Stanisław Bodys, Wójtowie: Wiesław Radzięciak i Zdzisław Krupa. W imieniu Wójta Gminy Chełm- Mirosław Mysiak. Okręg zamojski PZŁ reprezentował: Lucjan Grabarczuk, okręg bialski –Roman Laszuk.  W imieniu administracji LP Nadleśniczy Nadleśnictwa Chełm -Krzysztof Dźwierzyński i Nadleśnictwa Strzelce- Mariusz Nagadowski.  Władze Zrzeszenia reprezentowali Ryszard Gierliński i Mariusz Michalczuk -Główna Komisja Rewizyjna, Marek Czmielewski Z-pca Głównego Rzecznika Dyscyplinarnego i Marian Rudnik członek NRŁ- Prezes Okręgowej Rady Łowieckiej w Chełmie. W trakcie części oficjalnej szczególnie zasłużonym myśliwym wręczono odznaczenia łowieckie: „Złom” otrzymali Wiesław Jarząbek i Marek Czmielewski, Złoty Medal Zasługi Łowieckiej odebrał Ryszard Suszyński, Srebrny Medal: Agnieszka Mazurkiewicz, Mirosław Blacha i Lucjan Jankowski,  Brązowy Medal: Tomasz Koszut. Odznaczeniem „Za Zasługi dla łowiectwa okręgu chełmskiego” wyróżniono: Zbigniewa Zawirskiego, Zbigniewa Jabłońskiego, Jarosława Dąbrowskiego i Marka Prasała. Po wstąpieniach organizatorów i zaproszonych gości odbyła się biesiada myśliwska.

List Gratulacyjny

List Prezydenta Miasta Chełm

List Wójta Gminy Rejowiec Fabryczny

List Nadleśniczego Nadleśnictwa Chełm