Obszar

Terenem działalności kół łowieckich skupionych organizacyjnie w ORŁ w Chełmie są powiaty: Chełm, Krasnystaw, Włodawa wchodzące w skład byłego województwa chełmskiego. Teren działania okręgu podzielony został na 56 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 373389 ha, powierzchnia leśna 90864 ha. Średnia powierzchnia obwodu wynosi 6667 ha.

 

Gospodarka łowiecka

Chełmska organizacja skupia w swoich szeregach (stan 31.12.2007r) 903 członków ( w tym selekcjonerów 419 ) działających w 32 kołach łowieckich:

12 kół macierzystych dzierżawi 32 obwody łowieckie,

20 kół zamiejscowych dzierżawi 24 obwody łowieckie.

Wg najnowszej kategoryzacji  okręg tworzy: 12 obwodów „słabych” i 44 obwodów „bardzo słabych”.

Koła łowieckie corocznie zwiększają nakłady finansowe na zagospodarowanie dzierżawionych obwodów. Roczne nakłady na zagospodarowanie obwodów, poprawę warunków bytowania zwierzyny, wartość wyłożonej karmy, wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach rolnych  przekroczyły 80 % wpływów za zwierzynę i wyniosły  ponad 333 tyś złotych za rok gospodarczy 2006/2007.

Rok rocznie koła łowieckie zapraszają myśliwych zagranicznych w nasze łowiska. Polowania te są jednym z podstawowych dochodów kół, przeznaczonych na zagospodarowanie i polepszenie warunków bytowania zwierzyny w naszych łowiskach.

 

Zwierzyna łowna
Na przestrzeni minionych lat wyraźnie kształtują się zmiany w wysokości stanów i pozyskania zwierząt łownych. Istnieją tendencje wzrostu pozyskania zwierzyny grubej (jeleń, sarna, dzik) i drapieżników (lis) oraz znaczny spadek pozyskania zwierzyny drobnej (kuropatwa, zając).

Pozyskanie i stan zwierzyny w obwodach okręgu chełmskiego.

(wg zestawienia zbiorczego opracowanego przez Stacje Badawczą PZŁ w Czempiniu)

 

Okręgowe organa Zrzeszenia i  Komisje problemowe – składy osobowe

 

Wykaz kół miejscowych

L.p.

Nazwa

Adres korespondencyjny

E-mail

Strona www

1

Koło Łowieckie

Nr 4 Sokół

w Rejowcu

 ul. Chopina 45/4

20-023 Lublin

kolo4sokol@wp.pl

 

2

Koło Łowieckie

Nr 16 Szarak

w Krasnymstawie

 ul. Bohaterów Września 2

22-300 Krasnystaw

szarakkrasnystaw@gmail.com

 

3

Koło Łowieckie

Nr 22 CHTPM

w Chełmie

ul. Mickiewicza 41 

22-100 Chełm

chtpm@wp.pl

 

4

Koło Łowieckie

Nr 23 Szarak

w Chełmie

ul .Wiosenna 51 Pokrówka

22-100 Chełm

ryszardsuszynski@onet.pl

 

5

Koło Łowieckie

Nr 24 Lis

w Łopienniku Górnym

Łopiennik Górny 14

22 – 300 Krasnystaw

itomaszek@poczta.onet.pl

 

6

Koło Łowieckie

Nr 27 Rogacz

w Bończy

ul. Witosa 95

22-310 Kraśniczyn

marekcze1@o2.pl

 

7

Koło Łowieckie

Nr 48 Ponowa

we Włodawie

ul. Żeromskiego 3/27

22-200 Włodawa

ponowa48@op.pl

www.ponowa48.pl

8

Koło Łowieckie

Nr 50 Cietrzew

w Dubecznie

Osowa 22 A

22-235 Hańsk

cietrzew50@wp.pl

 

 

9

Koło Łowieckie

Nr 81 Sarna

w Gorzkowie

 Bystrzyca 92 

20-258 Lublin

kologorzkow81@interia.pl

 

 

10

Koło Łowieckie

Nr 82 Dubelt

w Chełmie

ul. Wołyńska 33

22-175 Dorohusk

dubelt82@wp.pl

 

http://dubelt.vipserv.org/

11

Koło Łowieckie

Nr 85 Sokół

w Chełmie

ul. Szczęśliwa 26

22-100 Chełm

sokol85wchelmie@wp.pl

 

 

12

Koło Łowieckie

Nr 86 Szpak

w Woli Uhruskiej

ul. 1-go Maja 66 

22-230 Wola Uhruska

andrzejbarczuk@interia.pl

 

13

Koło Łowieckie
Nr 163 Orlik

w Chełmie

ul. Lubelska 139

Skr. Poczt. 3

22-100 Chełm

wkl163@wp.pl

 

 

Wykaz kół zamiejscowych

L.p

Nazwa

Adres korespondencyjny

E-mail

Strona www

1

Koło Łowieckie

Żbik

w Warszawie

 ul. Łęgi 2

01-329 Warszawa

 

 

jaroslaw.sadowski@wl.sggw.pl

www.zbik.waw.pl

2

Koło Łowieckie

Nr 96 Soból

w Warszawie

 ul. Mickiewicza 72/70

01-650 Warszawa

 

 

3

Koło Łowieckie

Pogoń

w Warszawie

ul. Jagienki 20a

04-967 Warszawa

sekretarzpogon@gmail.com

www.

kolopogon.pl

4

Koło Łowieckie

Nr 7 Knieja

w Warszawie

ul. Śmiała 71

01-526 Warszawa

skarp63@hotmail.com

 

5

Koło Łowieckie

Nr 1 Szarak

W Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-071 Lublin

1szarak@wp.pl

 

6

Koło Łowieckie

Nr 3 LTPM Jeleń

w Lublinie

ul. Nowy Świat 32/213

20-418 Lublin

ltpmjelen@wp.pl

 

7

Koło Łowieckie

Nr 5 Dąbrowa

w Lublinie

ul. Wieniawska 10

skr. pocztowa 1387

20-071 Lublin

ktelenda@interia.pl

www.dabrowa-lublin.poluje.p

8

Koło Łowieckie

Nr 6 Jarząbek

w Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-071 Lublin

 

 

 

9

Koło Łowieckie

Nr 12 Szóstak

w Lublinie

ul. Agatowa 12/42

20-571 Lublin

szostaknr12@onet.eu

 

 

10

Koło Łowieckie

Nr 17 Jeleń

w Żółkiewce

Żabno 111

22-465 Turobin

 

 

11

Koło Łowieckie

Nr 53 Bażant

w Świdniku

ul. Wieniawska 10 

20-071 Lublin

 

 

 

12

Koło Łowieckie

Nr 62 Piżmak

w Nieliszu

Nielisz 231a

22-413 Nielisz

 

 

 

 

13

Koło Łowieckie
Nr 67 Krogulec

w Lublinie

Stryjno Pierwsze 65

21-065 Rybczewice

 

 

14

Koło Łowieckie

Nr 70 Sokół

w Sosnowicy

ul. Nowa 1

21-230 Sosnowica

 

 

15

Koło Łowieckie

Nr 74 Kaczuszka

w Lublinie

ul. Orla 3

20-022 Lublin

wschodniecentrum@gmail.com

 

16

Koło Łowieckie

Nr 80 Budowlani

w Lublinie

ul. Wieniawska 10

20-071 Lublin

 

 

17

 

Koło Łowieckie

Nr 84 Przepiórka

w Lublinie

ul. Przy Stawie 2/23

20-067 Lublin

pfrant@wp.pl

 

18

Koło Łowieckie

Nr 151 Żubr

w Lublinie

 Ksawerówka 43

21-060 Fajsławice

mariuszsagan@onet.pl

 

19

Koło Łowieckie

Nr 94 Żak

ul. Akademicka 12

20-033 Lublin

 

 

 

w Lublinie