Laur chełmski

  1. Chełmska odznaka strzelecka, zwana dalej odznaką jest wyróżnieniem indywidualnym  przyznawanym przez ORŁ za osiągnięcia w dziedzinie strzelectwa myśliwskiego. […]