1 września w Chełmie w Hotelu „Kozak” odbył się V Okręgowy Zjazd Delegatów PZŁ w Chełmie. W zjeździe uczestniczyło 50 z 58 wybranych delegatów. Realizując przyjęty porządek obrad dokonano wyboru trzech delegatów na XXIV Krajowy Zjazd Delegatów PZŁ w osobach : Anna Jańczak, Mariusz Michalczuk i Tomasz Mizura. Z delegatów wybrano członka Naczelnej Rady Łowieckiej którym został Mariusz Michalczuk. Na jego zastępcę wybrano Annę Jańczak. Kontynuując porządek obrad przyjęto uchwałę zjazdową dotyczącą realizacji zadań Zrzeszenia na obszarze okręgu.