W czasie sezonu polowań zbiorowych na zwierzęta łowne (tj. od 1 października do końca lutego) ze względu na ryzyko rozprzestrzeniania się ASF na danym terenie wskazane jest unikanie polowań zbiorowych w pasie do 40 km, którego oś wyznacza granica pomiędzy obszarem ochronnym (strefa żółta) a obszarem objętym ograniczeniami (strefa czerwona) lub obszarem zagrożenia (strefa niebieska). Więcej szczegółów tutaj.