Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie w związku z rozpoczętą zbiórką podpisów pod projektem zmiany ustawy Prawo Łowieckie, którego celem jest umożliwienie uczestniczenia w polowaniach dzieci w wieku do lat 18 uprzejmie prosi zaangażowanie się w akcję zbierania podpisów pod petycją.
Zebrane podpisy prosimy przesłać lub dostarczyć osobiście do biura ZO PZŁ w Chełmie w terminie do 30 sierpnia 2019 r. Formularz petycji można pobrać TU.