Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego, Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie oraz Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” w Lublinie zorganizowało dnia 4 października 2019 r. wojewódzki konkurs wiedzy przyrodniczo-łowieckiej z okazji Światowego Tygodnia Zwierząt „Mieszkańcy lasów, pól i łąk”.

W powitaniu uczestników wzięli udział: Mirosław Sawicki (Łowczy Okręgowy, Przewodniczący Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie), Ryszard Suszyński (Kierownik ZLPK Ośrodek Edukcyjno-Muzealny w Brzeźnie), Sylwia Zgorzałek (członek Zarządu TP „Bocian” w Warszawie), Stanisław Ostański (członek Zarządu KŁ Nr 67 „Krogulec” w Lublinie),  Marian Rudnik (członek Kapituły Odznaczeń Łowieckich).

W konkursie wzięło udział 17 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych z 7 lubelskich placówek oświatowych. Konkurs przeprowadzono w samym sercu zalesionych Pagórów Chełmskich – malowniczo położonej Strzelnicy Myśliwskiej PZŁ w Kumowej Dolinie koło Chełma.

Młodzież rozwiązywała test wiedzy dotyczący biologii, ekologii, terminologii łowieckiej oraz umiejętności rozpoznawania wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych.

Laureatami konkursu zostali:

MIEJSCE I: Anita Kaczanowska z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie pod opieką Pani Agnieszki Perestaj-Leckiej (30 p.).

MIEJSCE II: Monika Spodniewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod opieką Pana Sławomira Korpysza (27 p.).

MIEJSCE III: Alicja Siatka z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod opieką Pana Sławomira Korpysza (26 p.).

MIEJSCE IV: Izabela Grzeluk z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie pod opieką Pani Agnieszki Perestaj-Leckiej (25 p.).

MIEJSCE V: Małgorzata Gaj vel Demczuk ze Szkoły Podstawowej w Sawinie pod opieką Pana Sławomira Korpysza (23 p.).

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Agata Noga (Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych w Chełmie), Weronika Sochaczewska (IV Liceum Ogólnokształcące z Oddz. Int. w Chełmie), Klaudia Staszak (Szkoła Podstawowa w Czułczycach), Piotr Kapeluszny (Szkoła Podstawowa w Wierzbicy).

Laureaci konkursu dostali cenne nagrody przydatne w terenie: plecaki, latarki, termosy, niezbędniki narzędziowe oraz książki „Kultura Łowiecka”, wyróżnieni kubki promocyjne ZLPK, nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu: poduszki oraz torby promocyjne ZLPK a pozostali uczestnicy notesy ornitologiczne TP „Bocian”, ołówki, długopisy i smycze KŁ Nr 67 „Krogulec” w Lublinie. Sponsorami nagród i upominków byli: Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych, Polski Związek Łowiecki Zarząd Okręgowy w Chełmie, Towarzystwo Przyrodnicze „Bocian” w Warszawie, Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” w Lublinie, sponsorem kącika kawowego i ogniska integracyjnego Koło Łowieckie Nr 82 „Dubelt” w Chełmie.

Tego dnia uczestnicy konkursu mogli również zwiedzić ekspozycję urządzeń łowieckich, największą w regionie wystawę budek lęgowych dla ssaków, ptaków i owadów oraz wziąć udział w pokazach strzelectwa myśliwskiego. Obchody Światowego Tygodnia Zwierząt zakończyły się ogniskiem integracyjnym.

Planujemy nadal łączyć przyrodników i myśliwych we wspólnym celu – edukacji ekologicznej. Cieszymy się, że konkurs o tej tematyce spotkał się z tak pozytywnym odzewem wśród placówek oświatowych.

Tekst: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)

Zdjęcia: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie), Mirosław