W piątek 8 listopada do trzech wolier adaptacyjnej w m. Turka, Poczekajka i Rudka, wpuszczono sto dwadzieścia sztuk przywiezionych zajęcy. Wpuszczanym do wolier sztukom podano lekarstwa. Kilka dni wcześniej przygotowane woliery adaptacyjne odebrały służy Urzędu Marszałkowskiego z Lublina. Po okresie adaptacyjnym zające zostaną wypuszczone na wolność. Wtedy to zasilą populację szaraka bytującą w dzierżawionych obwodach łowieckich. Program w okręgu chełmskim PZŁ realizuje Koło Łowieckie nr 23 „Szarak” w Chełmie, Koło Łowieckie nr 82 „Dubelt” w Chełmie i Koło Łowieckie nr 85 „Sokół” w Chełmie.

Zasiedlenie wolier 2019