W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, realizując zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacje ZG PZŁ, zwracamy się z prośbą o ograniczenie wizyt w Zarządzie Okręgowym PZŁ w Chełmie. Zachęcamy aby wszystkie sprawy załatwiać  telefonicznie lub drogą elektroniczną zo.chelm@pzlow.pl. W sprawach wymagających osobistego stawiennictwa,  w tym uzgodnienie RPŁ- prosimy o wcześniejsze telefoniczne umówienie spotkania.