W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną, realizując zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz rekomendacje ZG PZŁ wprowadzamy ograniczenia w korzystaniu ze Strzelnicy Myśliwskiej w Kumowej Dolinie – dopuszcza się tylko w wyjątkowych sytuacjach do przystrzelanie broni kulowej na stanowisku „rogacz/lis” z uwagi na realizowany odstrzał sanitarny dzików.