Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie uprzejmie informuje:

-obiekt strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie jest czynny w czwartek i piątek od godz. 12 do 20, w sobotę i niedzielę od godz. 9 do 17, wyłącznie do strzelań indywidualnych.

-wstęp na strzelnicę po wcześniejszym telefonicznym kontakcie z opiekunem strzelnicy pod nr. tel. 606 923 213, w celu indywidualnego ustalenia terminu.

-wszystkie osoby przebywające na strzelnicy obowiązane są do bezwzględnego używania maseczek oraz rękawic, wchodząc i opuszczając obiekt strzelnicy dezynfekujemy ręce.

-osoby strzelające muszą być wyposażone w ochronniki słuchu oraz okulary ochronne.

-w tym samym czasie na obiekcie strzelnicy może jednocześnie przebywać nie więcej niż 6 osób, zachowując dystans społeczny 2 m odległości między sobą.

-na osiach śrutowych może jednocześnie przebywać maksymalnie 2 osoby.

-po zakończeniu strzelania należy zdezynfekować używane piloty.