… zmieniające rozporządzenie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie województwa lubelskiego. Szczegóły znajdują się tutaj.