1. Uprzejmie informujemy, że ocena prawidłowości pozyskania rogaczy odstrzelonych w sezonie łowieckim 2020 odbędzie się w dniach 6-15 października 2019 r. w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej na Strzelnicy myśliwskiej w }gumowej Dolinie — Rudka zgodnie z załączonym harmonogramem).

  • Trofea na ocenę dostarcza łowczy koła lub wyznaczony przedstawiciel koła.
  • Poprawnie wypełnione dla każdego obwodu łowieckiego arkusze oceny prawidłowości odstrzału należy dostarczyć do biura ZO do 3 października 2020 r. (dzierżawca wypełnia rubryki 1-6, prosimy o czytelne wypełnienie arkuszy).
  • Trofeum powinno być oznakowane metryczką zawierającą dane: imię i nazwisko myśliwego, który pozyskał sztukę, koło, obwód, rodzaj wydanego upoważnienia ( selekcyjny, łowny), data odstrzału i masa tuszy.
  • Zalecenia porządkowe:
    • a) w rubryce nr 3 arkusza oceny proszę wpisać macierzysty okręg PZŁ myśliwego wymienionego w rubryce 2.
    • b) inne wzory arkusza oceny niż załączony nie będą przyjmowane.
    • c) prosimy nie stosować do przytwierdzenia do trofeum metryczki lub żuchwy „drutu”

2. Z uwagi na sytuację epidemiczną uległy zmianie dotychczasowe zasady jej przeprowadzenia. Ocenę dla poszczególnych kół łowieckich zaplanowano w odrębnych terminach, w ściśle ustalonym harmonogramem, ocena zostanie przeprowadzono z zachowaniem rygoru zasad dystansu społecznego i przy wykorzystaniu środków ochrony.
Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Łowczy Okręgowy Mirosław Sawicki

Pliki do pobrania:

harmonogram oceny rogaczy – sezon 2020 21

Arkuszocenyprawidłowościodstrzału2018

Arkuszocenyprawidłowościodstrzału2018