ZO PZŁ w Chełmie w związku z korespondencją WLW z dnia 17 sierpnia b.r. poleca wszystkim zarządom kół łowieckich dzierżawiących obwody łowieckie na terenie okręgu do przeprowadzenie w m-cu sierpniu 2020 r. zintensyfikowanych działań związanych z poszukiwaniem padłych sztuk na terenie dzierżawionych obwodów. W terminie do 1 września 2020 r. prosimy o przesłanie informacji o podjętych działaniach.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

/-/ Mirosław Sawicki