Gorąco zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie, który skierowany jest do uczniów klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół ponadpodstawowych.

  1. ETAP I: test wiedzy dla wszystkich uczestników konkursu, składający się z 20 pytań zamkniętych z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony przyrody i biologii wybranych gatunków zwierząt, który zostanie przeprowadzony online dnia 6 października 2020 r. o godzinie 13:00. Uczniowie, którzy otrzymają największą liczbę punktów w teście online w obrębie danej szkoły przechodzą do następnego etapu jako jej reprezentanci.
  1. ETAP II: rozpoznawanie fotografii wybranych zwierząt łownych i chronionych, który odbędzie się dnia 20 października 2020 r. o godzinie 10:00 w Ośrodku Edukacyjno-Muzealnym w Brzeźnie, Brzeźno 163, 22 – 174 Brzeźno.