Uprzejmie informujemy, że składka członkowska na 2021 r. wynosi 360 zł. plus kwota składki ubezpieczenia 43 zł. Łączna kwota składki członkowskiej na 2020 r. wynosi razem 403 zł.

Składa ulgowa w wysokości 50% składki normalnej przysługuje młodzieży uczącej się do 25 roku oraz członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 70 rok życia, wynosi 180 zł. plus kwota składki ubezpieczenia 43 zł. Łączna kwota składki ulgowej 50 % na 2021 r. wynosi razem 223 zł.

Składka ulgowa w wysokości 25 % składki normalnej przysługuje członkom Zrzeszenia którzy ukończyli 80 rok życia, wynosi 90 zł. plus kwota składki ubezpieczenia 43 zł. Łączna kwota składki ulgowej 25 % na 2021 r. wynosi razem 133 zł.

Członek PZŁ uiszcza składkę członkowską na Zrzeszenie za pośrednictwem wskazanego koła łowieckiego, do którego należy, a członek niezrzeszony we właściwym zarządzie okręgowym w terminie do dnia 31 grudnia na rok następny.

 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!
Łowczy Okręgowy
/-/Mirosław Sawicki