Organizatorami konkursu byli Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych Ośrodek Edukacyjno-Muzealny w Brzeźnie, Zarząd Okręgowy Polskiego Związku Łowieckiego oraz Koło Łowieckie Nr 67 „Krogulec” w Lublinie.

W konkursie mogły wziąć udział uczniowie klas VI – VIII szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do konkursu zgłosili się uczniowie następujących placówek oświatowych: Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie pod opieką Pani Jadwigi Kanarszczuk, Szkoły Podstawowej w Wierzbicy pod opieką Pani Marzanny Kozłowskiej, Szkoły Podstawowej w Strzyżowie pod opieką Pani Haliny Kulik, Publicznej Szkoły Podstawowej w Potoku-Stanach pod opieką Pani Marii Szwedo, Zespołu Szkół w Sawinie, Szkoły Podstawowej w Czułczycach i Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie pod opieką Pana Sławomira Korpysza, Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie pod opieką Pani Agnieszki Perestaj-Leckiej, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich pod opieką Pani Marzeny Kluch, Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej pod opieką Pani Agnieszki Kuc, Szkoły Podstawowej w Zawieprzycach pod opieką Pani Małgorzaty Charlińskiej-Cynke, Szkoły Podstawowej w Szczebrzeszynie pod opieką Pani Edyty Kaznowskiej, Szkoły Podstawowej w Strachosławiu i Szkoły Podstawowej w Czerniejowie pod opieką Pana Arkadiusza Stachowicza.

Konkurs został przeprowadzony w dwóch etapach. Pierwszy etap zrealizowany został dnia 6 października 2020 r. i polegał na rozwiązaniu testu wiedzy składającego się z 20 pytań zamkniętych z zakresu łowiectwa, ekologii, ochrony przyrody i biologii wybranych gatunków zwierząt łownych i chronionych.

 

Uczniowie, którzy zdobyli największą liczbę punktów w obrębie danej szkoły przeszli do następnego etapu jako jej reprezentanci. W I etapie uczestniczyło 59 uczniów z 14 szkół.

Drugi etap został przeprowadzony online dnia 22 października 2020 r. i polegał na umiejętności rozpoznawania wizerunków wybranych gatunków ptaków łownych i chronionych.

 

Laureatami konkursu zostali:

MIEJSCE I: Monika Spodniewska z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie (20/20 p.).

MIEJSCE II: Roland Michalczuk ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu (18/20 p.).

MIEJSCE III: Maksymilian Butrimiec ze Szkoły Podstawowej  w Czerniejowie, ex aequo Eliza Konopka ze Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej (16/20 p.).

MIEJSCE IV: Anita Kaczanowska z Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie, ex aequo Szymon Cichosz ze Szkoły Podstawowej w Czułczycach, Nikola Garncarz ze Szkoły Podstawowej w Strzyżowie, Kamila Powaga z Zespołu Szkół w Sawinie (14/20 p.).

Wyróżnienia otrzymały następujące osoby: Dominika Tałaj (Szkoła Podstawowa w Strzyżowie), Alicja Siatka (Młodzieżowy Dom Kultury w Chełmie), Laura Odrzywolska (Publiczna Szkoła Podstawowa w Potoku-Stanach), Bartłomiej Hanczaruk (Szkoła Podstawowa w Wierzbicy), Marcin Świetlicki (Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rybczewicach Drugich), Jakub Kosiński (Szkoła Podstawowa w Zawieprzycach), Krzysztof Kułakowski (Szkoła Podstawowa w Szczebrzeszynie), Weronika Mazurkiewicz (Zespół Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Skierbieszowie) .

Planujemy nadal łączyć przyrodników i myśliwych we wspólnym celu – edukacji ekologicznej. Cieszymy się, że konkurs o tej tematyce spotkał się z tak pozytywnym odzewem wśród placówek oświatowych.

Tekst: Paweł Łapiński (ZLPK OE-M w Brzeźnie)