Samorząd Województwa Lubelskiego realizuje „Program odbudowy populacji zwierzyny drobnej w województwie lubelskim w latach 2009-2020”. Na Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie w m. Rudka k/ Chełma miał miejsce pierwszy etap działań polegających na przekazaniu do wsiedleń 500 kuropatw, kolejne 500 sztuk pojechało do okręgu zamojskiego. W tym roku zakupionych zostanie łącznie 3000 kuropatw w celu wypuszczenia ich do 30 obwodów łowieckich województwa lubelskiego. Całkowity koszt zakupu kuropatw wyniesie około 110 tysięcy zł, a środki na ten cel pochodzą z budżetu Województwa Lubelskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kuropatwy zakupiono z hodowli wolierowej z okolic Gdańska.
Akcja realizowana jest wspólnie z Polskim Związkiem Łowieckim. Na terenie okręgu chełmskiego 12 listopada b.r. wypuszczono 500 sztuk ptaków w obwodach łowieckich: KŁ nr 22 „ChTPM” w Chełmie, KŁ nr 23 „Szarak” w Chełmie, KŁ nr 50 „Cietrzew” w Dubecznie, KŁ nr 82 „Dubelt” w Chełmie, KŁ nr 85 „Sokół” w Chełmie. W przedsięwzięciu wziął udział Członek Zarządu Województwa Lubelski Zdzisław Szwed.

Realizacja „Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej”