w sprawie trybu składania i rozpatrywania wniosków o dzierżawę obwodów łowieckich oraz kryteriów oceny tych wniosków i wnioskodawców
Na podstawie art. 29b ustawy z dnia 13 października 1995 r. do pobrania tutaj.