20 stycznia 2021 r. na zlecenie Urzędu Miasta Jaworzno miał miejsce odstrzał redukcyjny dzików w Jaworznie. W związku z tym wydarzeniem w mediach pojawiły się nieprawdziwe informacje, jakoby ów odstrzał był polowaniem. Odstrzałem redukcyjnym dzików zajęła się prywatna firma, działająca z upoważnienia Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Jaworznie, o czym pisaliśmy w oświadczeniu wydanym przez Zarząd Okręgowy w Katowicach.

Polski Związek Łowiecki jako ogólnokrajowa organizacja zrzeszająca polskich myśliwych, zwróciła się na podstawie art. 31a ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe do redaktorów naczelnych właściwych dzienników lub czasopism z prośbą o sprostowanie artykułów, zawierających kłamliwe informacje związane z odstrzałem redukcyjnym w Jaworznie (skany sprostowań publikujemy poniżej).

WEZWANIA_DO_SPROSTOWANIA