Komunikat nr 1/2021 Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie przesyła w załączeniu, do wiadomości otrzymane w dniu 09.03.2021 r. pismo znak LIR-L.004.5.2021 – stanowisko Lubelskiej Izby Rolniczej dotyczące opiniowania Rocznych Planów Łowieckich (RPŁ)  na rok gospodarczy 2021/2022.

Niemniej jednak pomimo w/w stanowiska Lubelskiej Izby Rolniczej, w celu wypełnienia obowiązków wynikających z art. 8a pkt. 9 Ustawy Prawo Łowieckie z dnia 13 października 1995 r., prosimy poszczególne koła łowieckie o przesyłanie do Lubelskiej Izby Rolniczej ul. Pogodna 50A/2, 20-337 Lublin ( listem poleconym) lub drogą elektroniczną na adres lublin@lir.lublin.pl, Rocznych Planów Łowieckich z prośbą o ich zaopiniowanie.

Potwierdzenie nadania maila lub przesyłki należy zachować w dokumentacji koła. 

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

/-/ Mirosław Sawicki