Komunikat nr 2/2021 Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie

Uprzejmie informujemy, że  ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków odstrzelonych  w  sezonie łowieckim 2020/2021 odbędzie się w maju br. w Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej  na Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie – Rudka ( zgodnie z załączonym harmonogramem).

– Trofea na ocenę dostarcza łowczy koła lub wyznaczony przedstawiciel koła.

– Poprawnie wypełnione dla każdego obwodu łowieckiego arkusze oceny prawidłowości odstrzału należy dostarczyć do  biura ZO do 30 kwietnia 2021 r. (dzierżawca wypełnia rubryki 1-6, prosimy o czytelne wypełnienie arkuszy).

– Trofeum powinno być  oznakowane „metryczką” zawierającą dane: imię i nazwisko myśliwego, który pozyskał sztukę, koło, obwód, rodzaj wydanego upoważnienia ( selekcyjny, łowny), data odstrzału i masa tuszy.

– Zalecenia porządkowe;

  1. a) w rubryce nr 3 arkusza oceny proszę wpisać macierzysty okręg PZŁ myśliwego wymienionego w rubryce 2.
  2. b) inne wzory arkusza oceny niż załączony nie będą przyjmowane.
  3. c) prosimy nie stosować do przytwierdzenia do trofeum metryczki lub żuchwy za pomocą „drutu”.
  4. Z uwagi na sytuację epidemiczną uległy zmianie dotychczasowe zasady jej przeprowadzenia. Ocenę dla poszczególnych kół łowieckich zaplanowano w odrębnych terminach, w ściśle ustalonym harmonogramem, ocena zostanie przeprowadzono pod wiatą edukacyjną (otwartej przestrzeni) z zachowaniem rygoru zasad dystansu społecznego i przy wykorzystaniu środków ochrony –maseczki i środków do dezynfekcji rąk.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

/-/ Mirosław Sawicki