1. ZO PZŁ w Chełmie przypomina, że zgodnie z Zarządzeniem nr 2/2013 ZG PZŁ z dnia 13.02.2013 r., w sprawie sprawozdawczości łowieckiej na zarządach kół łowieckich spoczywa obowiązek złożenia następujących dokumentów:
    • kopii rocznych planów łowieckich dla obwodów dzierżawionych przez koło w ZO PZŁ właściwym dla położenia obwodu, w terminie 7 dni, po zatwierdzeniu tego planu przez właściwe nadleśnictwo.
    • sprawozdanie ŁOW-1 koła przekażą bezpośrednio do ZO PZŁ właściwych dla siedziby koła, w terminie do 30 kwietnia 2021 r.
    • załącznik do ŁOW-1 koła łowieckie przekażą do ZO PZŁ właściwych dla położenia obwodu łowieckiego w terminie do 30 kwietnia 2021 r. Sposób wypełnienia formularza sprawozdawczego określa instrukcja.

Koła pracujące w systemie kół łowieckich prosimy o wykonanie sprawozdań ŁOW-1 z załącznikami w systemie. Do ZO PZŁ należy przesłać podpisane skany dokumentów tj.: sprawozdanie ŁOW-1 wraz z załącznikami dla każdego obwodu łowieckiego na adres zo.chelm@pzlow.pl.

UWAGA: Nieprawidłowo wypełnione ŁOW-1 i załączniki do ŁOW-1 są traktowane jako nie dostarczone do ZO.

  1. Uprzejmie informujemy, że w dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 14.00 rozpoczyna się Szkolenie dla selekcjonerów. Serdecznie zapraszamy. Zapisy na szkolenie prosimy kierować na mail chelm@pzlow.pl podając imię i nazwisko, telefon kontaktowy i adres mail na który zostanie wysłany link aktywacyjny. Przed szkoleniem, zostanie wysłany na podany w zgłoszeniu adres mailowy link, za pomocą którego będzie można dołączyć do spotkania.

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

/-/ Mirosław Sawicki