W dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego pozycja 1457 – 31 marca 2021 r. ukazało się Rozporządzenie Nr 1 PLW w Krasnymstawie  w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie powiatu krasnostawskiego w ilości 50 szt. z podziałem na poszczególne obwody łowieckie w terminie do 31 grudnia 2021 r.

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=1457

 Pod pozycją 1458 -31 marca b.r. ukazało się Rozporządzenie nr 1 PLW w Chełmie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie powiatu chełmskiego w ilości 114 sztuk z podziałem na poszczególne obwody łowieckie w terminie do 31 grudnia 2021 r.

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=1458

 Pod pozycją 1705 – 8 kwietnia b.r. ukazało się Rozporządzenie nr 1 PLW w Włodawie w sprawie sanitarnego odstrzału dzików na terenie powiatu włodawskiego w ilości 324 sztuk z podziałem na poszczególne obwody łowieckie i Poleski Park Narodowy w terminie do 31 grudnia 2021 r.

https://edziennik.lublin.uw.gov.pl/GetActPdf.ashx?year=2021&book=0&position=1705