Komunikat nr 7/2021

Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie

 

  1. ZO PZŁ w Chełmie z uwagi na rozpoczynający się termin organizacji polowań zbiorowych, mając na uwadze zapisy art.42 ab ustawy prawo łowieckie przypomina poszczególnym dzierżawcom obwodów łowieckich o obowiązku przekazania informacji o planowanym terminie, w tym godzinie rozpoczęcia i zakończenia, oraz miejscu tego polowania- wójtom i nadleśniczym, właściwym ze względu na miejsce wykonywania polowania.
  2. ZO PZŁ w Chełmie uprzejmie przypomina o składaniu informacji na adres e-mail okręgu chelm@pzlow.pl. – o wydarzeniach planowanych i realizowanych przez poszczególne koła łowieckie: akcjach, imprezach, działalności społeczno-charytatywnej i oddolnych inicjatywach członków kół łowieckich ( co tygodniowe zbiorcze zestawienie informacji ZO przekazuje do ZG.
  3. ZO PZŁ w Chełmie przejmie informujemy, że w dniach 14-17 września 2021 r. odbędzie się odpłatne szkolenie weterynaryjne (on-line) z oględzin tusz. Początek zajęć 14 września –wtorek o godz. 16.00. Ilość miejsc ograniczona. Zgłoszenia przyjmowane tylko drogą e-mailową na adres chelm@pzlow.pl. ( imię nazwisko, nr leg PZŁ, imiona rodziców, miejsce urodzenia, adres e- mail.)

Z myśliwskim pozdrowieniem Darz Bór!

Łowczy Okręgowy

/-/ Mirosław Sawicki