Komisja Kynologiczna przy Okręgowym Związku Łowieckim w Chełmie zaprasza myśliwych i osoby nie będące członkami PZŁ posiadających psy ras myśliwskich na szkolenie kynologiczne, które odbędzie się w OHZ w Wierzchowiskach.

Termin zostanie ustalony po zebraniu odpowiedniej ilości zgłoszeń (decyduje kolejność, w pierwszej kolejności członkowie PZŁ. Celem szkolenia jest popularyzacja i  przygotowanie psów do udziału w próbach i konkursach tropowców, dzikarzy i norowców oraz podwyższenie ich walorów użytkowych  w łowisku.
Tematem szkolenia będzie:
1.    Zapoznanie uczestników z regulaminami  prób i konkursów psów użytkowych.
2.    Zapoznanie uczestników z regulaminami wystaw psów rasowych.
3.    Sprawdzenie umiejętności praktycznych  i  użytkowych psów w zakresie:
•    odporności  na strzał,
•    posłuszeństwa,
•    sprawdzenie psów na ścieżkach tropowych,
•    sprawdzenie psów w dziczej zagrodzie,
•    sprawdzenie psów w sztucznej norze.
Zapisy będzie przyjmował kol Krzysztof Stachniuk tel. 515-292-581 i kol. Jarosław Dąbrowski w siedzibie ZO PZŁ w Chełmie tel. 82 565-84-82.
MAT (BOSS z Gumieniec, wł. A. Jackowski).  Prawdziwemu myśliwemu często wystarcza praca i “granie” psów w łowisku. Dobrze wyszkolony pies o sprawdzonym pochodzeniu, to “drugie oczy i uszy” a na pewno “pierwszy nos myśliwego”. Co myśliwy zbyt pewny swych umiejętności “sknoci”, to wyszkolony posokowiec lub tropowiec naprawi. Nieraz po wielu godzinach od postrzelenia zwierzyny. Przy tym pies jest jedynym wiernym i bezinteresownym przyjacielem myśliwego, wartym zakupienia za duże pieniądze. Myśliwy powinien swojego psa wprowadzić w arkana sztuki łowieckiej. Znane są sytuacje gdy pies ratuje myśliwego przed atakiem rannego odyńca, kierując jego agresję na siebie. Mówiąc o przyjacielu psie, nie należy go antropomorfizować wzorem filmowców czy ekologów. Pies ma zupełnie odmienne psychikę od ludzkiej, jego przodkiem był wilk. W zrozumieniu psa pomagają liczne wydawnictwa kynologiczne oraz artykuły w pismach łowieckich: Łowiec Polski, Brać Łowiecka, Psy rasy myśliwskie. Komisje Kynologiczne Okręgowych Rad Łowieckich organizują konkursu i próby pracy psów. Jest tych konkursów różnej rangi (regionalne, krajowe, międzynarodowe) coraz więcej. Podczas gdy w latach 70-tych było ich  kilka w całym kraju, to od kilku lat jest już kilkadziesiąt. W konkursach mogą brać udział tylko psy z rodowodem i zarejestrowane w odpowiednim oddziale Związku Kynologicznego. Próby to sprawdzenie wrodzonych walorów łowieckich psa, mogą w nich brać udział psy w wieku od 6 do 24 miesięcy. Natomiast konkursy pracy mają za zadanie sprawdzić wyszkolenie psa  w określonej specjalności np. dzikarz, norowiec czy tropowiec (biorą w nich udział psy od 6 miesięcy bez górnej granicy wieku). Przy okazji są to zawody sprawdzające współpracę psów i ich przewodników menerów .
(-) Krzysztof Stachniuk
Przewodniczący Komisji Kynologicznej
Chełm 2012                                       ORŁ Chełm