Polski Związek Łowiecki

Okręgowa Rada Łowiecka w Chełmie                                                       

Zarząd Okręgowy w Chełmie

Wojskowe Koło Łowieckie Nr 163 “Orlik” w Chełmie

Z A P R A S Z A

na imprezę kynologiczną

Regionalny Konkurs Pracy Tropowców i Posokowców

PROGRAM:

Piątek  27.04.2012 r.
– zakładanie ścieżek tropowych    1700 – 1900
– odprawa sędziów    2000

Sobota 28.04.2012 r.
– rejestracja psów i przegląd weterynaryjny…….730
– uroczyste rozpoczęcie imprezy…………………800
– ocena pracy psów w terenie…………………….820 – 1400
– zakończenie imprezy, ogłoszenie wyników,
rozdanie dyplomów i nagród………………….1530
– ognisko…………………………………………1600

Plan dojazdu: