TERMINARZ

organizowanych imprez i zamierzeń organizacyjnych

 ZO PZŁ w Chełmie w 2016r.

Lp.

Nazwa

Organizator

Termin

Współorganizatorzy

1.

Okręgowe łowy na drapieżniki

ZO

 

13-14.02.16

KŁ z terenu okręgu

2.

Realizacja programu odrobaczania

ZO

K. Hodowlana

III.

KŁ z terenu okręgu

3.

Szkolenie dla:

 nowo wstępujących ,

selekcjonerów, strażników

ZO

K. Szkoleniowa

IV-IX

 

4.

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków

Wycena medalowa

Konkursy Myłkus –Jeleń AD 2016

ZO

K. Oceny prawidłowości

P/komisja oceny medalowej

31.03.16

 

5.

Wystawa po konkursowa „ŁP” im W Puchalskiego

ZO

K Promocji

IV

PWSZ w Chełmie

6.

Realizacja programów

„Zielona Klasa”

„Myśliwi dla przedszkolaków”

ZO

K Promocji

IV-X

 

7.

 Międzynarodowe Targi Łowiectwa EXPO

ZG

ZO

18-20.03.16

Wycieczka

 

8.

Krajowy Konkurs Tropowców

„Kumowa Dolina”

ZO

K. Kynologiczna

23.04.16

 

9.

X Edycja

Konkursu plastycznego

dla dzieci i młodzieży

„Natura wita nas”

ZO

K. Promocji

3.06.16

 

10.

Przystrzelanie broni

dla nie stowarzyszonych

ZO

K. Strzelecka

23.09.16

 

11.

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

Wycena medalowa

Konkursy Myłkus –Rogacz AD 2016

ZO

K. Oceny prawidłowości

P/ komisja oceny medalowej

12-13-14.

10.16

 

12.

Okręgowy dzień

św. Huberta- Krasnystaw

ZO

K. Promocji

29.10.16

KŁ z terenu pow. krasnostawskiego

Nr 16,24,27 i 81

13.

Realizacja  programów introdukcji zw. drobnej

ZO

K. Hodowlana

I-XII

KŁ z terenu okręgu

14.

Polowanie zbiorowe

 dla członków ORŁ

ZO

XII

KŁ nr 23

 

15.

Myśliwskie Białe i Prawnicze Soboty

i Niedziela

ZO

XII

VI

KŁ nr 86

KŁ nr 23

16.

Seminarium

PWSZ

ZO

IV

PWSZ w Chełmie