TERMINARZ

organizowanych imprez i zamierzeń organizacyjnych

ZO PZŁ w Chełmie w 2017r.

Lp.

Nazwa

Organizator

Termin

Współorganizatorzy

1.

Okręgowe łowy na drapieżniki

ZO

 

11-12.02.17

KŁ z terenu okręgu

2.

Realizacja programu odrobaczania

ZO

K. Hodowlana

III.

KŁ z terenu okręgu

3.

Szkolenie dla:

 nowo wstępujących,

selekcjonerów,  

ZO

K. Szkoleniowa

IV-IX

 

4.

Ocena prawidłowości pozyskania jeleni byków

Wycena medalowa

Konkurs Myłkus

ZO

K. Oceny prawidłowości

P/komisja oceny medalowej

31.03.17

 

5.

Wystawa  „Myśliwi na starej fotografii”…

ZO

K Promocji

IV

 

6.

Realizacja programów

„Zielona Klasa”

„Myśliwi dla przedszkolaków”

ZO

K Promocji

IV-X

 

7.

 Międzynarodowe Targi Łowiectwa EXPO

ZG

ZO

24-26.03.17

Wycieczka

 

8.

Regionalny Konkurs Tropowców i Posokowców

ZO

K. Kynologiczna

22.04.17

 

9.

XI Edycja

Konkursu plastycznego

dla dzieci i młodzieży

„Z naturą za pan brat…”

ZO

K. Promocji

2.06.17

 

10.

Przystrzelanie broni

dla nie stowarzyszonych

ZO

K. Strzelecka

22.09.17

 

11.

Regionalny konkurs wyżłów wielostronnych i psów małych ras

ZO

K. Kynologiczna

7.10.17

KŁ nr 22

CHTPM

12.

Ocena prawidłowości pozyskania rogaczy

Wycena medalowa

Konkurs Myłkus

ZO

K. Oceny prawidłowości

 

11-12-13.

10.17

 

13.

Okręgowy dzień

św. Huberta- Chełm

ZO

K. Promocji

28.10.17

KŁ z terenu pow. chełmskiego

Nr 4,22,23,82,163

14.

Realizacja  programów introdukcji zw. drobnej

ZO

K. Hodowlana

I-XII

KŁ z terenu okręgu

15.

Polowanie zbiorowe

 dla członków ORŁ

ZO

XII

KŁ nr

 

16.

Myśliwska Biała Sobota

 

ZO

XII

 

 

17.

Konkurs przyrodniczo – łowiecki

ZO

IX

ZChPK