Strzelnica myśliwska położona jest w środku kompleksu leśnego o nazwie „Kumowa Dolina”. Na strzelnicy znajduje się 6 kompletnych stanowisk strzeleckich: rogacz i lis, dzik, zając, przeloty, krąg myśliwski, oś myśliwska pozwalających na rozgrywanie pełnego wieloboju myśliwskiego.

GODZINY OTWARCIA STRZELNICY ZO PZŁ CHEŁM

DLA MYŚLIWYCH

  ”KUMOWA DOLINA”  RUDKA 1 k/CHEŁMA

w okresie  od 1 stycznia 2021 r. – do 26 marca 2021 r.  i od 1 listopada 2021 r. -do 31 grudnia 2021 r.

            Sobota (tylko przystrzeliwanie broni)         każdego tygodnia w godzinach 11.00-13.00

 

w okresie od 27 marca – do 30 kwietnia 2021 r. i

w okresie od 1 sierpnia – do 31 października 2021 r.

 

           Czwartek, Piątek                                        każdego tygodnia w godzinach  11.00 – 19.00

         Sobota, Niedziela                                        każdego tygodnia w godzinach  9.00 – 17.00

 

w okresie od 1 maja – do 31 lipca 2021 r.

         

           Czwartek, Piątek                                        każdego tygodnia w godzinach  12.00 – 20.00

         Sobota, Niedziela                                        każdego tygodnia w godzinach  9.00 – 17.00

 

W dniach i godz. kiedy będą odbywały się zawody w strzelaniach myśliwskich, treningi lub grupowe   przystrzeliwanie broni,  strzelnica nie będzie udostępniana dla strzelań indywidualnych.

Środa jest dniem gospodarczym, korzystanie w poszczególnych osi strzeleckich wyłącznie za zgodą opiekuna strzelnicy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           W dni świąteczne (4/5 kwietnia, 3 czerwca, 15 sierpnia, ) strzelnica nie będzie czynna.

*Opiekun strzelnicy kol. Zbyszek Świszcz – ( tel. 606 923 213)

Zasady korzystania ze Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie Rudka 1 k/ Chełma 

 1. Strzelnica myśliwska jest obiektem przeznaczonym do organizowania i prowadzenia strzelań szkoleniowych, zawodów strzeleckich, spotkań, szkoleń, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz do przystrzeliwania broni.
 2. Pierwszeństwo z korzystania z obiektu strzelnicy myśliwskiej i Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej mają miejscowe koła łowieckie. Zainteresowane koła zgłaszają (pisemnie/email) w terminie od 1 do 15 lutego, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia (potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do przystrzeliwania broni, org. treningu, org. zawodów i rezerwacji Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej.
 3. Uzgodniony termin ( sobota/niedziela) obejmuje czas do 4 godzin (od 9.00 do 13.00) przy przystrzeliwaniu broni i org. treningu, ewentualnie czas do 6 godzin (od 9.00 do 15.00) przy organizacji zawodów- mistrzostw koła. Przy org. zawodów organizator przedkłada do ZO PZŁ w Chełmie regulamin zawodów. Uzgodniony termin (piątek) obejmuje czas do 4 godzin (od 12.00 do 16.00) przy przystrzeliwaniu broni i org. treningu.
 4. ZO PZŁ w Chełmie w celu ewidencji rezerwacji prowadzi szczegółowy „Harmonogram korzystania z obiektu strzelnicy myśliwskiej”.
 5. Koła zamiejscowe zgłaszają ( pisemnie/email) w terminie od 1 do 15 marca, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia (potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do przystrzeliwania broni, org. treningu i zawodów, zgodnie z pkt 3.
 6. Instytucje i inne organizacje zgłaszają ( pisemnie/email) od 16 do 31 marca, a ZO PZŁ w Chełmie uzgadnia ( potwierdza pisemnie/email) termin rezerwacji strzelnicy do strzelań, org. treningów i zawodów, zgodnie z pkt 3.
 7. Pozostały wolny czas przeznaczony jest do strzelań indywidualnych.
 8. Opłaty za korzystanie ze strzelnicy myśliwskiej- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 9. Opłaty za korzystanie z Domu Myśliwych Ziemi Chełmskiej- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 10. Godziny otwarcia –czas pracy Strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie- zgodnie z Uchwałą ZO PZŁ w Chełmie.
 11. Prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy myśliwskiej oraz osób im towarzyszących.
 12. Opiekun strzelnicy myśliwskiej prowadzi książkę Rejestru pobytu na strzelnicy, w której zamieszcza dane: nazwisko i imię korzystającego ze strzelnicy ( wykaz –listę uczestników), numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu który je wydał, lub adres korzystającego ze strzelnicy, jeśli nie posiada pozwolenia na broń, oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznaniu się z regulaminem i przepisami bezpieczeństwa potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 13. Zabrania się osobom nieupoważnionym naprawy, remontu i regulacji maszyn i urządzeń, oraz wstępu do pomieszczeń i budynków techniczno-gospodarczych.
 14. Na terenie strzelnicy myśliwskiej zwierzęta mogą być wprowadzane tylko w wyjątkowych przypadkach i winny być obowiązkowo trzymane na uwięzi pod nadzorem opiekuna.
 15. Dzieci i osoby niepełnoletnie mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod opieką i nadzorem rodziców lub opiekunów.
 16. Na terenie strzelnicy myśliwskiej dopuszcza się rozpalanie ognia za zgodą opiekuna strzelnicy i w miejscu przez niego wskazanym.

TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH na 2021 r.

Lp. Nazwa zawodów Rodzaj wieloboju Termin Sędzia główny
1. Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko   8.05.

9.00

K Wojciechowski
2. XXI Mistrzostwa Okręgu

PZŁ w Chełmie

  12.06.

9.00

M Kuszneruk
3. Turniej Zarządów Kół   28.08.

9.00

S Kończyńki
4. Zawody sędziów i

Puchar Juniorów

  4.09.

9.00

A Maciąg
5. XXVI

Turniej Chmielakowy

  19.09.

8.30

W Szymański

TERMINARZ ZAWODÓW STRZELECKICH na 2020 r.

Lp. Nazwa zawodów Rodzaj wieloboju Termin Sędzia główny
1. Puchar Ziemi Chełmskiej im. Zbigniewa Guziejko Sześciobój 25.04.

9.00

K Wojciechowski
2. XX Mistrzostwa Okręgu

PZŁ w Chełmie

 j.w 6.06.

9.00

M Kuszneruk
3. Turniej Zarządów Kół j.w 29.08.

9.00

S Kończyńki
4. Zawody sędziów i

Puchar Juniorów

j.w 12.09.

9.00

A Maciąg
5. XXVI

Turniej Chmielakowy

j.w 26.09.

8.30

S Gąsienica

Cennik opłat za korzystanie ze strzelnicy:

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie, ustala cenę rzutka do stosowania na strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie

 1. za 1 rzutka – 0,60 zł ( brutto)dla myśliwych korzystających z poszczególnych osi.
 2. za 1 rzutka – 0,40 zł (brutto)dla członków powołanej ( w danym roku) przez Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie, drużyny strzeleckiej reprezentującej okręg chełmski w zawodach strzeleckich.
 3. za 1 rzutka – 0,40 zł (brutto)dla wszystkich posiadających klasę mistrzowską opłacających składkę do PZŁ w okręgu chełmskim.
 4. za 1 rzutka – 0,75 zł ( brutto)dla wszystkich innych osób korzystających z poszczególnych osi.

Zarząd Okręgowy PZŁ w Chełmie określa opłaty  za korzystanie ze strzelnicy myśliwskiej w Kumowej Dolinie.

 1. opłata jednorazowa (roczna) od wszystkich osób korzystających ze strzelnicy, opłacających składkę do PZŁ w okręgu chełmskim – 15 zł (brutto).
 2. opłata każdorazowa – od wszystkich innych osób korzystających ze strzelnicy nie opłacających składkę do PZŁ w okręgu chełmskim – 20 zł (brutto).
 3. opłata każdorazowa – od wszystkich innych osób korzystających ze strzelnicy – 25 zł (brutto).
 4. zwolnienie z opłat dla wszystkich placówek oświatowych.
 5. opłata wg zawartej umowy – dotyczy policji oraz służb mundurowych.

R E G U L A M I N

Strzelnicy myśliwskiej

 Polskiego Związku Łowieckiego w Kumowej Dolinie

 w m. Rudka 1 k/Chełma

Strzelnica myśliwska jest własnością PZŁ w dyspozycji i zarządzie Zarządu Okręgowego PZŁ w Chełmie.

*Strzelnica dopuszczona jest do strzelań na podstawie decyzji administracyjnej Wójta Gminy Chełm z dnia  7.06.2001 r. SO5215/1/01 zgodnie z art. 47 Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. (Dz.U z 1999 r. nr 53 poz. 549).

*Strzelnica jest obiektem przeznaczonym do organizacji i przeprowadzenia strzelań szkoleniowych, treningów strzeleckich, spotkań, szkoleń, zawodów, imprez sportowych i rekreacyjnych oraz do przystrzeliwania broni.

*Wszystkie strzelania określone w/w decyzji mogą się odbywać na podstawie umowy – pisemnego porozumienia w którym określane są rodzaje strzelań, wskazane osoby odpowiedzialne za prowadzenie strzelań oraz terminy  z określeniem daty i godziny.

Na strzelnicy mogą odbywać się następujące rodzaje strzelań:

 1. Strzelania myśliwskie z broni śrutowej i kulowej, zgodnie z „Zasadami doskonalenia umiejętności strzeleckich w PZŁ” i „Prawidłami strzelań myśliwskich”. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upoważnieni Sędziowie – Instruktorzy strzelectwa myśliwskiego PZŁ i Lektorzy strzelectwa myśliwskiego PZŁ.
 2. Strzelania sportowe z broni długiej i krótkiej określone przepisami i warunkami bezpieczeństwa Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upoważnieni Instruktorzy Strzelectwa Sportowego.
 3. Strzelania szkoleniowe i sprawdzające dla pracowników służb ochrony określone odpowiednimi przepisami zgodnie z instrukcją szkolenia strzeleckiego tych służb i stosowanymi przepisami bezpieczeństwa. Strzelania mogą prowadzić określone przepisami osoby z wypełnieniem warunków wymaganych przepisami.
 4. Strzelania szkoleniowe i sprawdzające dla jednostek podległych MSWiA z broni krótkiej, maszynowej i gładkolufowej. Strzelania te winne być prowadzone z zachowaniem zasad i warunków bezpieczeństwa określonych przepisami obowiązującymi w danych jednostkach. Do prowadzenia strzelań mogą być dopuszczone osoby upoważnione przez kierowników jednostek /komórek organizacyjnych lub ich zastępców. Dopuszcza się strzelanie z broni samopowtarzalnej tylko strzałami pojedynczymi.
 5. Strzelania łucznicze, zgodnie z zasadami łucznictwa tradycyjnego i sportowego. Strzelania prowadzić mogą przeszkoleni i upoważnieni Sędziowie – Instruktorzy strzelectwa łuczniczego.

 

Warunki korzystania ze strzelnicy

 1. Po przybyciu na teren strzelnicy należy bezzwłocznie zgłosić swój pobyt opiekunowi strzelnicy.
 2. Wstęp na poszczególne osie i rozpoczęcie strzelania dozwolone jest wyłącznie za wiedzą i zgodą prowadzących strzelanie lub opiekuna strzelnicy.
 3. Prowadzący strzelanie prowadzi strzelanie zgodnie z obowiązującymi przepisami wymaganymi dla tego rodzaju strzelań oraz warunkami określonymi w decyzji administracyjnej.
 4. Prowadzący strzelanie odpowiada za bezpieczeństwo użytkowników strzelnicy oraz osób im towarzyszącym.
 5. Prowadzący strzelanie wyznacza korzystającym ze strzelnicy stanowiska strzeleckie, miejsce do treningu na sucho, a osobom towarzyszącym – miejsce bezpiecznego pobytu.
 6. Prowadzący strzelanie (opiekun strzelnicy) wypełnia książkę „Rejestru pobytu na strzelnicy”, w której zamieszcza się następujące dane:
 7. a) imię i nazwisko korzystającego ze strzelnicy.
 8. b) numer pozwolenia na broń oraz nazwę organu, który je wydał, albo adres korzystając ego ze strzelnicy, jeśli nie posiada on pozwolenie na broń.
 9. c) oświadczenie korzystającego ze strzelnicy o zapoznanie się z regulaminem strzelnicy i przepisami bezpieczeństwa, potwierdzone własnoręcznym podpisem.
 10. d) datę i godziny pobytu.
 11. Na strzelnicy zabrania się:
 12. a) osobom towarzyszącym, korzystającym ze strzelnicy wchodzenia na stanowiska strzeleckie oraz styczności z bronią.
 13. b) używania broni innych osób korzystających ze strzelnicy, bez zgody jej uż
 14. Dzieci mogą przebywać na terenie strzelnicy wyłącznie pod bezpośrednim nadzorem rodziców lub opiekunów.
 15. Zwierzęta mogą być wprowadzone na teren strzelnicy tylko w wyjątkowych przypadkach oraz obowiązkowo powinny być trzymane na uwięzi i pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 16. Podczas strzelań wszystkim osobom przebywającym na stanowiskach zaleca się korzystanie z ochronników słuchu i wzroku.
 17. Za szkody powstałe podczas strzelania oraz spowodowanie wypadku odpowiada właściciel lub zarządca strzelnicy, prowadzący strzelanie lub trening strzelecki albo korzystający za strzelnicy, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
 18. Użytkownicy strzelnicy nie będący członkami PZŁ są zobowiązani do posiadania aktualnego ubezpieczenia OC.

Na strzelnicy, w widocznym miejscu umieszcza się:

 1. Regulamin strzelnicy.
 2. Decyzję o dopuszczeniu strzelnicy do użytkowania.
 3. Plan strzelnicy z oznaczeniem:
 4. stanowisk strzeleckich
 5. punktu sanitarnego
 6. dróg ewakuacyjnych
 7. miejsca instalacji telefonu lub innych urządzeń łączności
 8. Wykaz sygnałów alarmowych.
 9. Informację o możliwości i sposobu połączenia się z najbliższym punktem pomocy medycznej.

Sposoby obchodzenia się z bronią

 1. Broń palną na terenie strzelnicy poza stanowiskiem przenosi się rozładowaną, z otwartymi komorami nabojowymi. W przypadku broni krótkiej (pistoletów i rewolwerów) obowiązuje noszenie ich w kaburach, schowaną w pokrowcach lub kasetach przeznaczonych do jej przenoszenia.

2.Wyjmowanie broni krótkiej odbywa się wyłącznie na stanowisku strzeleckim lub treningowym tylko na polecenie prowadzącego strzelanie jako trening strzelecki. Dopuszcza się inny sposób noszenia broni jeżeli tak stanowi regulamin zawodów.

 1. Wszelkie czynności związane z obsługą broni dokonuje się wyłącznie z lufą skierowaną w kierunku kulochwytu.
 2. Strzelania i celowanie na strzelnicy odbywa się wyłącznie na wyznaczonych stanowiskach strzeleckich, do tarcz lub innych przedmiotów będących na strzelnicy celem (rzutków, makiet).
 3. Strzelanie rozpoczyna się wyłącznie na komendę prowadzącego strzelanie.
 4. Po zakończeniu strzelania broń rozładowuje się i przedstawia się do kontroli prowadzącemu strzelanie.
 5. Korzystający ze strzelnicy jest zobowiązany ściśle przestrzegać poleceń prowadzącego strzelanie.
 6. Strzelający, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, zobowiązany jest przestrzegać przepisów dotyczących postaw strzeleckich.
 7. Po komendzie „STOP”/„PRZERWIJ OGIEŃ”/ wydanej przez prowadzącego strzelanie lub inną osobę należy natychmiast przerwać strzelanie.
 8. Zakończenie strzelania zgłasza się prowadzącemu strzelanie.
 9. Osobę naruszającą regulamin można usunąć ze strzelnicy.
 10. Zabrania się wchodzenia przed stanowisko strzeleckie bez zgody prowadzącego strzelanie.

 

Na strzelnicy zabrania się:

1.Strzelania do innych celów niż tarcze oraz celowania do ludzi, zwierząt i ptactwa.

2.Spożywanie alkoholu lub używanie środków odurzających oraz przebywania na terenie strzelnicy osób będących pod ich wpływem.

3.Rozpalanie ognia bez zgody opiekuna strzelnicy.

4.Wstępu do pomieszczeń technicznych i dokonywania osobom nieupoważnionym napraw i regulacji maszyn i urządzeń.

Regulamin jest zgodny z wzorcowym regulaminem strzelnic zawartym w Rozporządzeniu MSWiA z dnia 15.03.2000 r. w sprawie wzorcowego regulaminu strzelnic Dz.U nr 18 poz. 234 z późniejszymi zmianami.

Mapa dojazdu do strzelnicy:

Współrzędne GPS

N : 51 ° 08 ‚ 47,25 ˝

E : 23 ° 24 ‚ 57,63 ˝

Google MAPS: https://goo.gl/maps/iitmMmyrzrX8LZh78