Obszar

Terenem działalności kół łowieckich skupionych organizacyjnie w ORŁ w Chełmie są powiaty: Chełm, Krasnystaw, Włodawa wchodzące w skład byłego województwa chełmskiego. Teren działania okręgu podzielony został na 56 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 373389 ha, powierzchnia leśna 90864 ha. Średnia powierzchnia obwodu wynosi 6667 ha.

Gospodarka łowiecka

Chełmska organizacja skupia w swoich szeregach (stan 31.12.2007r) 903 członków ( w tym selekcjonerów 419 ) działających w 32 kołach łowieckich:

12 kół macierzystych dzierżawi 32 obwody łowieckie,

20 kół zamiejscowych dzierżawi 24 obwody łowieckie.

Wg najnowszej kategoryzacji  okręg tworzy: 12 obwodów „słabych” i 44 obwodów „bardzo słabych”.

Koła łowieckie corocznie zwiększają nakłady finansowe na zagospodarowanie dzierżawionych obwodów. Roczne nakłady na zagospodarowanie obwodów, poprawę warunków bytowania zwierzyny, wartość wyłożonej karmy, wypłatę odszkodowań za szkody w uprawach rolnych  przekroczyły 80 % wpływów za zwierzynę i wyniosły  ponad 333 tyś złotych za rok gospodarczy 2006/2007.

Rok rocznie koła łowieckie zapraszają myśliwych zagranicznych w nasze łowiska. Polowania te są jednym z podstawowych dochodów kół, przeznaczonych na zagospodarowanie i polepszenie warunków bytowania zwierzyny w naszych łowiskach.

Zwierzyna łowna
Na przestrzeni minionych lat wyraźnie kształtują się zmiany w wysokości stanów i pozyskania zwierząt łownych. Istnieją tendencje wzrostu pozyskania zwierzyny grubej (jeleń, sarna, dzik) i drapieżników (lis) oraz znaczny spadek pozyskania zwierzyny drobnej (kuropatwa, zając).

Pozyskanie i stan zwierzyny w obwodach okręgu chełmskiego.

(wg zestawienia zbiorczego opracowanego przez Stacje Badawczą PZŁ w Czempiniu)

Okręgowe organa Zrzeszenia i  Komisje problemowe – składy osobowe 2015-2018

Wykaz kół miejscowych

L.p. Nazwa Adres korespondencyjny Strona www
1 Koło Łowieckie
Nr 4 Sokół
w Rejowcu
ul. Chopina 45/4
20-023 Lublin
2 Koło Łowieckie
Nr 16 Szarak
w Krasnymstawie
ul. Bohaterów Września 2
22-300 Krasnystaw
3 Koło Łowieckie
Nr 22 CHTPM
w Chełmie
ul. Mickiewicza 41
22-100 Chełm
4 Koło Łowieckie
Nr 23 Szarak
w Chełmie
ul .Wiosenna 51 Pokrówka
22-100 Chełm
5 Koło Łowieckie
Nr 24 Lis
w Łopienniku Górnym
Łopiennik Górny 14
22 – 300 Krasnystaw
6 Koło Łowieckie
Nr 27 Rogacz
w Bończy
ul. Witosa 95
22-310 Kraśniczyn
7 Koło Łowieckie
Nr 48 Ponowa
we Włodawie
ul. Żeromskiego 3/27
22-200 Włodawa
8 Koło Łowieckie
Nr 50 Cietrzew
w Dubecznie
Osowa 22 A
22-235 Hańsk
9 Koło Łowieckie
Nr 81 Sarna
w Gorzkowie
Bystrzyca 92
20-258 Lublin
10 Koło Łowieckie
Nr 82 Dubelt
w Chełmie
ul. Wołyńska 33
22-175 Dorohusk
11 Koło Łowieckie
Nr 85 Sokół
w Chełmie
ul. Szczęśliwa 26
22-100 Chełm
12 Koło Łowieckie
Nr 86 Szpak
w Woli Uhruskiej
ul. 1-go Maja 66
22-230 Wola Uhruska
13 Koło Łowieckie Nr 163 Orlik
w Chełmie
ul. Lubelska 139
Skr. Poczt. 3
22-100 Chełm

Wykaz kół zamiejscowych

L.p Nazwa Adres korespondencyjny Strona www
1 Koło Łowieckie
Żbik
w Warszawie
ul. Łęgi 2
01-329 Warszawa
www.zbik.waw.pl
2 Koło Łowieckie
Nr 96 Soból
w Warszawie
ul. Mickiewicza 72/70
01-650 Warszawa
3 Koło Łowieckie
Pogoń
w Warszawie
ul. Jagienki 20a
04-967 Warszawa
www.
kolopogon.pl
4 Koło Łowieckie
Nr 7 Knieja
w Warszawie
ul. Śmiała 71
01-526 Warszawa
5 Koło Łowieckie
Nr 1 Szarak
W Lublinie
ul. Wieniawska 10
20-071 Lublin
6 Koło Łowieckie
Nr 3 LTPM Jeleń
w Lublinie
ul. Nowy Świat 32/213
20-418 Lublin
7 Koło Łowieckie
Nr 5 Dąbrowa
w Lublinie
ul. Wieniawska 10
skr. pocztowa 1387
20-071 Lublin
8 Koło Łowieckie
Nr 6 Jarząbek
w Lublinie
ul. Wieniawska 10
20-071 Lublin
9 Koło Łowieckie
Nr 12 Szóstak
w Lublinie
ul. Agatowa 12/42
20-571 Lublin
10 Koło Łowieckie
Nr 17 Jeleń
w Żółkiewce
Żabno 111
22-465 Turobin
11 Koło Łowieckie
Nr 53 Bażant
w Świdniku
ul. Wieniawska 10
20-071 Lublin
12 Koło Łowieckie
Nr 62 Piżmak
w Nieliszu
Nielisz 231a
22-413 Nielisz
13 Koło Łowieckie Nr 67 Krogulec
w Lublinie
Stryjno Pierwsze 65
21-065 Rybczewice
14 Koło Łowieckie
Nr 70 Sokół
w Sosnowicy
ul. Nowa 1
21-230 Sosnowica
15 Koło Łowieckie
Nr 74 Kaczuszka
w Lublinie
ul. Orla 3
20-022 Lublin
16 Koło Łowieckie
Nr 80 Budowlani
w Lublinie
ul. Wieniawska 10
20-071 Lublin
17 Koło Łowieckie
Nr 84 Przepiórka
w Lublinie
ul. Przy Stawie 2/23
20-067 Lublin
18 Koło Łowieckie
Nr 151 Żubr
w Lublinie
Ksawerówka 43
21-060 Fajsławice
19 Koło Łowieckie
Nr 94 Żak
w Lublinie
ul. Akademicka 12
20-033 Lublin