łowiectwo

Darz Bór!

Nasza historia to opowieść o oddaniu, pasji i ciągłym dążeniu do doskonałości. W 1923 roku myśliwi zrzeszeni w pierwszych towarzystwach łowieckich na ziemiach polskich podpisują w Warszawie akt, na mocy którego powstaje Centralny Związek Polskich Stowarzyszeń Łowieckich, który w 1936 r. przyjmuje ostatecznie nazwę Polski Związek Łowiecki.

Od tamtego czasu nieprzerwanie pracujemy na rzecz wspierania polskiego łowiectwa oraz ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk. W ciągu lat nasze działania ewoluowały, dostosowując się do zmieniających się potrzeb środowiska przyrodniczego. Dzięki zaangażowaniu naszych członków i partnerów, jesteśmy dumni z osiągnięć, które wspólnie udało nam się zrealizować dla dobra naszych lasów, pól i zwierząt.

Zarząd Okręgowy Chełm

Terenem działalności kół łowieckich skupionych organizacyjnie w Zarządzie Okręgowym w Chełmie są powiaty: chełmski, krasnostawski, włodawski wchodzące w skład byłego województwa chełmskiego. Teren działania okręgu podzielony został na 51 obwodów łowieckich o łącznej powierzchni 388075 ha. Średnia powierzchnia obwodu wynosi 7609 ha.

Chełmska organizacja skupia w swoich szeregach 1107 członków (w tym selekcjonerów 484) działających w 32 kołach łowieckich:
– 14 kół, które mają siedzibę na terenie okręgu chełmskiego, dzierżawi 31 obwodów łowieckich,
– 17 kół, które mają siedzibę na terenie innych okręgów, dzierżawi 20 obwodów łowieckich.
– 1 koło, które mają siedzibę na terenie okręgu chełmskiego, nie dzierżawią obwodów łowieckich.